Skraplanie się wody po zewnętrznych stronach okiennic wmieszkaniu – Zobacz

Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji? – W czasie jesienno-zimowym na szybach w pokojach występuje intensywna kondensacja pary wodnej, szczególnie na oknach od strony nawietrznej i na pierwszych szybach od strony prawej. Kiedy wentylacja pomieszczeń jest słaba i kratki wentylacyjne są w kuchni i łazience jak poradzić sobie ze zjawiskiem „ściekania wody po szybach”, które są od zewnątrz? Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji, a może lepiej stosować jakieś doraźnie środki? Wymiana okien jest jedynym pewnym rozwiązaniem. Doraźnie może pomóc dokładne uszczelnienie okiennic lewych, aby zatrzymać migrującą z wnętrza parę wodną, która następnie wykrapla się na chłodnej szybie zewnętrznej. Nie można tegoż oczywiście zrobić we każdych oknach, bo zablokowana zostanie wymiana powietrza w budynku. Zjawisko wykraplania wody może także osłabić mocna wentylacja mechaniczna, która zapewni odciąg wilgotnego powietrza z pomieszczeń do kratek wentylacyjnych.

Parę powodów dla których warto zamontować okna PCV: 

Większa izolacja (mniejsze rachunki!) – Podczas gdy okna drewniane często rozszerzały się i kurczyły w różnych porach roku, plastik pozostaje tej samej wielkości i kształtu i zamyka luki, które znajdujemy między drewnianymi oknami ai ich ramami. To bardzo zmniejsza ilość temperatury traconego z domu, co oznacza, że zapłacisz mniej za rachunki za ogrzewanie!