Oznakowanie CE jest normą jakości, która pokazuje, że materiał jest dobry z najnowszymi wymaganiami UE w obszarze bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Znak CE działa jako deklaracja właściwości użytkowych, jaka jest kluczowym wskaźnikiem jakości produktu. Komisja Europejska wyjaśnia, dlaczego oznakowanie CE jest ważne dla nabywców  jak i przedsiębiorstw.

Umieszczając oznakowanie CE na towarze wytwórca oświadcza, że produkt spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE a może być sprzedawany w całej uni europejskiej. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w innych krajach, które są sprzedawane w UE. Istnieją dwie główne korzyści dla przedsiębiorstw i nabywców w UE: oznakowanie CE:

Firmy mają pewność, że produkty opatrzone oznaczeniem CE mogą być przedmiotem handlu w UE bez ograniczeń.

Jedną z zalet wymiany starych okien na nowe jest zwiększenie efektywności energetycznej. Użytkowanie energooszczędnych okien okazało się być bardziej komfortowe ponieważ okna te mają 2 istotne cencyh: niwelują hałas niwelują kondensację. Powinieneś kupić okna z pcv mając na uwadze ich oceny energooszczędności. Okna są oceniane od A ++ do E. Wartości U można także wykorzystać do określenia efektywności energetycznej okna. Im większa wartość współczynnika u, tym okno jest mniej energooszczędne.